• galaxy
  • galaxy
  • galaxy
  • galaxy
  • galaxy

Ik zoek werk

Alderande wil het recht op arbeid waarborgen. Maatwerk, begeleiding en zorg zijn sleutelwoorden. We houden rekening met je wensen, mogelijkheden en beperkingen. Met onze projecten en dienstverlening, meegedragen door vrijwilligers, bieden we een maatschappelijke meerwaarde.

Alderande kan je zien als een tijdelijke plek waar je werkervaring kan opdoen met als doel op termijn naar het betaalde circuit door te stromen. Is dit te zwaar voor je? Dan kijken we ook naar een meer blijvende tewerkstelling binnen Alderande zelf.

Info voor kandidaat werkzoekende binnen het kledij- of lunchbarproject

Verschillende soorten jobs:

Binnen Alderande kunnen we verschillende soorten jobs aanbieden: keukenwerk, bediening, kledijatelier, verkoop, poetshulp,…

Voor wie?

Iedereen die zin heeft om te werken maar door omstandigheden nog niet of niet meer op een betaalde werkvloer terecht kan.

De tewerkstelling is gratis, maar niet vrijblijvend. Er is altijd een begeleider in de buurt.

Kom je in aanmerking?

Je wordt naar ons doorverwezen vanuit de Gespecialiseerde TrajectBegeleiding (GTB) van de VDAB, je school, je ouders of het Ondersteuningsnet Lokeren.

Hoe werken we?

We houden eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vragen we naar je interesses en je mogelijkheden. Daarna maken we een voorlopig uurrooster op voor één van de gekozen ateliers. Gedurende een maand loop je 'stage'. Na deze maand plannen we een tweede gesprek om te luisteren naar je ervaringen. Als je stage positief verlopen is, kunnen we je definitief opnemen in ons project.

Info voor kandidaat werkzoekende binnen Begeleid werken of de soepkar

Voor wie?

Begeleid Werken is er voor personen die op vrijwillige basis onbezoldigde arbeidsmatige activiteiten willen verrichten op de gewone arbeidsmarkt.

Kom je in aanmerking?

Je wordt naar ons doorverwezen vanuit de Gespecialiseerde TrajectBegeleiding (GTB) van de VDAB, je school, je ouders of het Ondersteuningsnet Lokeren.

Hoe werken we?

Tijdens een gesprek leer je je jobcoach (begeleider) kennen en vertel je welk werk je graag zou doen, wat je goed kan en wat je niet zo goed kan. Met deze informatie gaat de jobcoach werk voor je zoeken.

Samen met de werkplek bekijken we welke taken bij jou zouden passen. Als de baas akkoord gaat, ga je samen met de jobcoach kennismaken. Je kan dan zelf beslissen of je er wil werken.

We schrijven de afspraken op in een afsprakennota. Bij de start op je nieuw werk gaat de jobcoach eerst een tijdje mee. Hij/zij helpt je bij het aanleren van de taken en gaat op zoek naar hulpmiddeltjes. Op het werk zoeken we iemand waarbij je steeds terecht kan. Dit is je werkpostbegeleider. Wanneer je de taken kent en jij je goed voelt bij je nieuwe collega's, kan je alleen gaan werken.

Je jobcoach blijft regelmatig op bezoek komen op je werkplek. Als er problemen of vragen zijn, kan je deze samen met je jobcoach bespreken en er oplossingen voor zoeken.

Samenwerking